menu
menu
menu
menu
menu
Světlušky jsou malé skautky ve věku od 6 do 11 let. Scházíme se každou středu v 16:30 u klubovny. Na schůzkách hrajeme hry, zpíváme, kreslíme, učíme se skautským dovednostem a další spoustě věcí, které se jinde jen tak nevidí. Občas, když nám přeje počasí, chodíme do Boroviček. Součástí našeho programu jsou také jednodenní a vícedenní výpravy na různá zajímavá místa. Na výlety vyrážíme obvykle jednou za měsíc. O letních prázdninách si užijeme spoustu legrace na čtrnáctidenním táboře, kam jezdíme společně s vlčaty nebo samostatně.

V současné době je v oddíle cca 35 dětí. Jsme rozděleny do tří šestek – červené, modré a zelené.

POKŘIKY:


ČERVENÁ: Červená vyrazí a každého porazí!
MODRÁ: Modrá, modrá, to je barva naše! Porazíme každého, vítězství je naše!
ZELENÁ: Zelená je nej, vždycky s ní je hej!


Na fotky ze světluščích akcí se můžete podívat zde.Oddíl světlušek z kapacitních důvodů momentálně nepřijímá nové členky, ale neváhejte napsat email, zařadíme Vás do pořadníku.

KONTAKT:

Vedoucí oddílu:

Marie Šamárková – Bambule
mob: 775 422 049
e-mail: bambulea6skautka.cz


Barbora Vojáčková – Šikula
mob: 737 008 325
e-mail: sikkulinkaa6email.cz